[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Desfragmentacio de l'arrencadaHola Jordi

> Almenys existeix una eina que fa el que està buscant el Narcís,
> es diu e4rat i pots trobar informació al wiki de ArchLinux.
> Tanmateix l'eina original va quedar una mica "abandonada" i
> el projecte més actiu és un fork que es diu e4rat-lite

Sembla que les versions recents dels nuclis linux duen activada
l'opció extend de l'ext4, que permet defragmentar a nivell de
fitxers amb e4defrag (ja ve amb el paquet e2fsprogs).

Habitualment es deia que els sistemes de fitxers ext3 i ext4
no es fragmentaven, però sembla que algú va fer una recerca més
detallada del tema i d'aquí en va sorgir l'eina e4defrag:

https://www.hecticgeek.com/defragment-ext4-file-systems-using-e4defrag-ubuntu/

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: