[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Desfragmentacio de l'arrencada

On Wed, 24 Feb 2021 at 08:47, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> wrote:
Quan un ordinador arrenca, executa programes i aquests carreguen
llibreries i fitxers d'arreu del volum de disc.
Això produeix lectures aleatòries de centenars de fitxers amb els blocs
dispersos per tota la unitat ja que, quan es desfragmenta un disc dur,
la única cosa que s'ordena és que cada fitxer tingui els seus blocs de
dades contínus en el disc.

És a dir, podem tenir fitxers emmagatzemats com a lletres:
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

Però l'arrencada carrega per exemple el gestor d'arrencada (A) el qual
carrega el sistema del nucli (B), i el qual aleshores demana fitxers
d'arreu com R, J, Y, D, K per la qual cosa el capçal d'un disc dur no fa
més que canviar de posició tota l'estona i fent que la càrrega sigui
molt més lenta del què el disc seria capaç de transmetre seqüencialment.
Això es nota molt amb el soroll d'un disc dur quan arrenca el sistema.

L'ideal en aquest exemple seria poder reorganitzar els blocs del disc així:
A,B,R,J,Y,D,K, C,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,W,X,Z
De manera que de la A a la K es llegís tot sense interrupció.

Hi ha alguna eina que faciliti això per accelerar l'arrencada?

La meva proposta passa per afegir maquinari (un ssd on el temps de "posicionament" és molt petit i més o menys constant).
Podríeu teniri un ssd "petitó" utilitzat en forma de memòria cau (estil bcache)
o, directament, tenir un ssd "petitó" per al sistema...

SALUT!
Josep
 

Gràcies.

--

Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.--
--
Salutacions...Josep
--

Reply to: