[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Desfragmentacio de l'arrencada__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 24/2/21 a les 10:47, Antoni Villalonga ha escrit:
> On Wed, Feb 24, 2021 at 08:47:26AM +0100, Narcis Garcia wrote:
>> Quan un ordinador arrenca, executa programes i aquests carreguen
>> llibreries i fitxers d'arreu del volum de disc.
>> Això produeix lectures aleatòries de centenars de fitxers amb els blocs
>> dispersos per tota la unitat ja que, quan es desfragmenta un disc dur,
>> la única cosa que s'ordena és que cada fitxer tingui els seus blocs de
>> dades contínus en el disc.
>>
>> És a dir, podem tenir fitxers emmagatzemats com a lletres:
>> A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
>>
>> Però l'arrencada carrega per exemple el gestor d'arrencada (A) el qual
>> carrega el sistema del nucli (B), i el qual aleshores demana fitxers
>> d'arreu com R, J, Y, D, K per la qual cosa el capçal d'un disc dur no fa
>> més que canviar de posició tota l'estona i fent que la càrrega sigui
>> molt més lenta del què el disc seria capaç de transmetre seqüencialment.
>> Això es nota molt amb el soroll d'un disc dur quan arrenca el sistema.
>>
>> L'ideal en aquest exemple seria poder reorganitzar els blocs del disc així:
>> A,B,R,J,Y,D,K, C,E,F,G,H,I,L,M,N,O,P,Q,S,T,U,V,W,X,Z
>> De manera que de la A a la K es llegís tot sense interrupció.
>>
>> Hi ha alguna eina que faciliti això per accelerar l'arrencada?
>>
>> Gràcies.
> 
> Hola,
> 
> Una reflexió molt interessant. La veritat és que no conec la forma de fer el
> que demanes ni penso que sigui gens simple. Requeriria tenir una bona
> planificació de l'ordre en que es demanaran els fitxers (més concretament els
> blocs concrets que es necessitaran llegir). El manteniment també seria molt
> costos, replanificant i reorganitzant a cada actualització del sistema.

Evidentment el manteniment s'hauria de programar. En un altre sentit,
per exemple, utilitzo el «preload» i aquest programari és el què s'ocupa
de replanificar els fitxers que es llegeixen per avançat.

> La tendència és a utilitzar cada cop més emmagatzaments d'accés aleatori (SSD,
> etc) on aquestes penalitzacions del seek no existeixen. Un altre factor que
> hauria d'alleugerar aquesta inconveniencia és l'arrencada en paraŀlel, ja que
> el planificador de lectures del nucli les hauria d'agrupar de la millor forma
> (minimitzant el seek time necessari).

Començo a tenir dubtes sobre si realment l'accés a SSD s'està fent de
manera aleatòria, quan resulta que se solen endollar amb S.ATA (*serial*
ATA). La única cosa que em crec és que no hi ha un capçal mòbil; la
resta imagino que ha d'haver un coll d'ampolla coordinant els canvis
d'accés.
Això a banda que li tinc una mica de por a la pèrdua de dades amb SSD:
Ja n'he vist algun que mor, i d'allà no recuperes ni un sol bloc de
dades mai més.
I addicionalment: Hi ha ordinadors on Debian 10 no allibera els blocs de
SSD (trim/discard) i, amb el temps, acaba tenint la mateixa velocitat
que un disc rotatiu.

> Per a un sistema amb disc dur (sense SSD) et proposaria fer una partició de
> sistema minimalista on estigui només el que realment és necessari per a fer el
> boot. La resta de software i dades podrien estar a particions distintes.
> També la utilització de varis discs en RAID0 penso que ajudaria enormement.

Ja havia pensat aquestes estratègies, però això només funciona amb /boot
perquè tant el programari inicial com la resta resideixen als mateixos
arbres de directoris.
Pel què fa al RAID, és molt costós, i el què cerco és una estratègia que
no només em serveixi a mi en particular.

> Altres opcions podrien passar per a evitar fer el procés de boot utilitzant la
> hibernació o suspensió a ram, quan es pugui.

Hi ha casos en què això és fàcil i es converteix en la solució. D'altres no.

> Una discusió que penso que serà eterna és el tema compilacions estàtiques vs
> càrrega de biblioteques dinàmiques.

La solució que intento trobar la voldré aplicar a molts ordinadors, amb
la qual cosa prefereixo respectar el sistema de paquets i que no em
demani un manteniment posterior. Preinstal·lar i deixar configurat.

> M'agradaria llegir millors alternatives.
> 
> Salut!
> 


Reply to: