[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Sector laboral - Ús de Debian/Software Lliure2021-02-12, 10:34 (+0100); Joan escriu:
> Jo vaig començar a usar linux a finals dels 90. Potser una KDE que
> devia sortir en un CD d'alguna d'aquelles revistes tipus "sololinux" o
> similars...

Jo a principis dels 00, Debian 'potato' que ocupava 3 CDs.

Però el primer Unix que va funcionar al meu ordinador no era Linux, era
una altra cosa, probablement Minix.  Tot el sistema cabia en un disquet
de 3.5.

Salutacions.


Reply to: