[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Píndoles de DebianCatHol,a

On Feb/01/2021, Alex Muntada wrote:
> Hola Roger
> 
> > Em podeu afegir al grup gitlab debiancat? El meu usuari és
> > rsicart.
> 
> Fet.

em pots afegir a mí també? No crec que tingui temps les properes
setmanes però tinc una cosa (o dues) al cap. El meu usuari és carlespina

Gràcies!


-- 
Carles Pina i Estany
https://carles.pina.cat


Reply to: