[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Consulta Curs Instal.lacio debianAquí Daniel Abaurrea Ruiz desde Barcelona...

Us envio aquest missatge perque voldria preguntar-vos si podeu ajudar-me a contactar amb una persona amb la formacio adecuada per a impartir un curs, com el que oferia la UNED-Universidad Nacional de Educacion a Distancia- per aprendre a instal·lar un sistema operatiu basat en software lliure en un ordenador personal comprat sense la instal·lacio previa d'un sistema operatiu basat en software privatiu.

M'agradaria organitzar un curs com aquest per poder-hi participar jo mateix com alumne, ja que vaig inscriure'm a la UNED per a seguir el curs pero no vaig poder fer-ho per problemes de salut. 

No he estat capaç de trobar un curs com aquest a Barcelona i donat que disposo dels llibres amb el contingut docent del curs, penso que podria organitzar-se e impartir un curs com aquest en les instalacions d'un equipament public o equivalent. Els mitjans del centre es podrien emprar per donar difusio al curs i organitzar la matriculacio de les persones interessades.

 El pagament per a la persona encarregada d'impartir el curs i els gastos derivats de l'us de les instal·lacions de l'equipament public s'obtindrien dels diners de les inscripcions al curs. 

Puc fer-vos arribar en format .pdf les imatges amb l'index del contingut docent dels llibres del curs de l'UNED. 

Moltes gracies pel vostre temps i col·laboracio... danielabaurrearuiz


Reply to: