[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el so al migrar a Debian 10El meu usuari ja estava al grup audio.

Transcric el journalctl -r | grep audio que sembla que aporta alguna dada interessant:

daniel@Daniel-Debian:~$ journalctl -r | grep audio
Mar 27 20:39:43 Daniel-Debian gpasswd[6637]: user rosamari added by root to group audio Mar 27 18:21:02 Daniel-Debian org.gnome.Nautilus[1137]: [000055bb49189cb0] main audio output error: cannot add user audio filter "equalizer" (skipped) Mar 27 18:21:02 Daniel-Debian org.gnome.Nautilus[1137]: [00007f6ecc036d50] equalizer audio filter error: No preset selected Mar 27 18:21:02 Daniel-Debian org.gnome.Nautilus[1137]: [00007f6ed8cbe1f0] main decoder error: failed to create audio output Mar 27 18:21:02 Daniel-Debian org.gnome.Nautilus[1137]: [000055bb49189cb0] main audio output error: module not functional Mar 27 18:21:02 Daniel-Debian org.gnome.Nautilus[1137]: [000055bb49189cb0] vlcpulse audio output error: digital pass-through stream connection failure: No suportat Mar 27 18:21:02 Daniel-Debian org.gnome.Nautilus[1137]: [00007f6ed8cbe1f0] main decoder error: failed to create audio output Mar 27 18:21:02 Daniel-Debian org.gnome.Nautilus[1137]: [000055bb49189cb0] main audio output error: module not functional Mar 27 18:21:02 Daniel-Debian org.gnome.Nautilus[1137]: [000055bb49189cb0] vlcpulse audio output error: digital pass-through stream connection failure: No suportat Mar 27 18:18:09 Daniel-Debian gnome-software[1530]: hiding category audio-video featured applications: found only 0 to show, need at least 9 Mar 27 17:16:59 Daniel-Debian kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x18 Mar 27 17:16:59 Daniel-Debian kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x19 Mar 27 17:16:59 Daniel-Debian kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs: Mar 27 17:16:59 Daniel-Debian kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0 Mar 27 17:16:59 Daniel-Debian kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0) Mar 27 17:16:59 Daniel-Debian kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0) Mar 27 17:16:59 Daniel-Debian kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
daniel@Daniel-Debian:~$

El 27/3/20 a les 19:06, Josep Ma. Ferrer ha escrit:
El 27/3/20 a les 18:11, Daniel ha escrit:
No trobo cap pista (o no la sé trobar, que estic molt rovellat).

El resultat del lspci -nn és:

00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10
Family) HD Audio Controller [8086:3a6e] (rev 02).

Has afegit el teu usuari al grup "audio"?

Hi ha algun missatge d'error relacionat amb l'àudio fent "journalctl -r"?

Josep Ma.

[...]

--
Daniel Elias
Usuari de Linux 461.584


Reply to: