[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xarxa WifiArribo tard a aquest fil, però som-hi

Hi ha mooltes virgueries que es poden fer en mode opensource. Per als
menys habituats en aquest camp, la tendència de la indústria és el
kernel de linux per fer xarxes. Alguns alliberen la GPL corresponent i
altres no. Mikrotik és un històric violador de la GPL (i no sé si ho
continua fent - no acostumo a comprar d'aquests equips).

el primer pas és ser capaç de treure el router que et posa la companyia [1]

el edgerouter de ubiquiti és un fork de vyatta, distribució basada en
debian, fas `sudo su` i estàs en un debian

potser la opció més interessant però bastant complexa (i distreta) és la
de comprar una openhardware - apu2 [2] [3] que permet virtualitzar. És a
dir, a sobre podries posar-li un proxmox (que va sobre debian), i una
màquina virtual amb router de sortida vyos.io o un openwrt, així podràs
fer snapshots i tal. Amb els recursos restants podries muntar-te algun
servei adicional. Si poses 3 màquines pots fer un cluster i moure les
màquines d'un lloc a un altre.

A part de somconnexio.coop mireu si teniu cobertura amb algun operador
de guifi.net per tal d'ajudar a que l'economia es quedi en el quilòmetre
0 i no fugi a paraïsos fiscals. Que ja sabeu que en això del capitalisme
no hi ha ningú als comandaments, i la responsabilitat recau en tots
nosaltres

[1] https://gitlab.com/guifi-exo/wiki/blob/master/howto/neutral-router.md
[2] https://pcengines.ch/apu2.htm
[3] https://gitlab.com/guifi-exo/wiki/blob/master/howto/apu.md

Attachment: 0x9D64597C3A982DCA.asc
Description: application/pgp-keys

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: