[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Trobada tècnica - 2019-03-16Bon dia,

Aquest dissabte 16 tenim lloc a la UPC (Campus Nord, edifici D4) per fer
una trobada tècnica. La idea és aprofitar per tancar bugs RC, treballar
en altres projectes relacionats amb Debian juntament amb altres
debianites, etc. He creat un Dudle per confirmar l'assitència [0].

Lloc: Edifici D4, Campus Nord, UPC.
Dia: Dissabte 16 de març de 2019.
Horari orientatiu:
11:00-14:00: Jornada tècnica
14:00-16:00: Dinar
16:00-20:00: Jornada tècnica

El lloc per dinar el podem decidir el mateix dia al matí.


[0]: https://dudle.inf.tu-dresden.de/1a3fhq8o/


Salut!

-- 
Aniol Martí gpg C6F0514F
www.aniolmarti.cat
__________________________________________
P Please consider the environment before printing this email.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: