[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: de cami cap a la Debian 10 estable>>>> Ostres, però no hi ha res redactat per la versió 10, encara.
>>>> Hi ha algun altre lloc on es puguin veure les decisions preses que
>>>> conduiran a les novetats de Debian 10?
>>> Com ja et vaig dir quan el cas d'arquitectura i586 per a Debian 9 que
>>> esmentes, tot això s'anuncia a la llista de correu
>>> debian-devel-announce@lists.debian.org
>>>
>>>
>> Gràcies; això s'acosta una mica més al què buscava;
>> https://lists.debian.org/debian-devel-announce/
>>
>> per tant, per a preveure els canvis que trobaré a Debian 10, podria
>> repassar des de juny de 2017 en què es deuria iniciar la nova «testing».
>>
> Aquí una altra font d'informació més recollida:
> https://wiki.debian.org/NewInBuster
>

M'agradaria afegir una noticia/debat que he vist avui que, tot i no ser
específica de Debian 10, té a veure una mica amb el tema dels Debian
developers i el manteniment de paquets:

 
https://linux.slashdot.org/story/19/03/10/2245221/debian-package-maintainer-steps-down-complaining-about-old-infrastructure

Salut


Reply to: