[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Efimera Debian 9.7És degut a aquest forat de seguretat que sembla que has descuidat
relacionat amb APT (apt, apt-get, aptitude) i que podries haver estat
afectat si algú hagués aprofitat la vulnerabilitat durant
l'actualització (et recomano subscripció a la llista de correu de
seguretat [1]):

https://www.debian.org/security/2019/dsa-4371

[1] https://lists.debian.org/debian-security-announce/


Reply to: