[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Preparar retroces en actualizacions__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 2/2/19 a les 11:56, Ernest Adrogué ha escrit:
> Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> writes:
>> En un ordinador amb Debian (9) Stable hi volia actualitzar un joc, però
>> resulta que la versió actualitzada només està al repositori «testing».
>> Si l'habilito (testing) i li faig actualitzar el joc amb apt-get,
>> aleshores em fa actualitzar altres paquets, que em fa por que
>> comprometin la Stabilitat de la resta.
>>
>> Puc fer algun preparatiu per poder revertir tot plegat després?
>>
>> $ sudo apt-get install springlobby
>> S'està llegint la llista de paquets… Fet
>> S'està construint l'arbre de dependències
>> S'està llegint la informació de l'estat… Fet
>> S'instal·laran els següents paquets extres:
>>  libboost-atomic1.67.0 libboost-system1.67.0 libboost-thread1.67.0
>> libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6:i386 libc6-dev libcom-err2
>> libcom-err2:i386 libcomerr2 libcomerr2:i386 libcurl3-gnutls
>>  libgnutls-openssl27 libgnutls30 libgnutls30:i386 libgssapi-krb5-2
>> libgssapi-krb5-2:i386 libhogweed4 libhogweed4:i386 libidn2-0
>> libidn2-0:i386 libk5crypto3 libk5crypto3:i386 libkrb5-3 libkrb5-3:i386
>>  libkrb5support0 libkrb5support0:i386 libnettle6 libnettle6:i386
>> libp11-kit0 libp11-kit0:i386 libtasn1-6 libtasn1-6:i386 libunistring2
>> libunistring2:i386 libwxbase3.0-0v5 libwxgtk3.0-0v5 locales
>>  p11-kit-modules
>> Paquets suggerits:
>>  glibc-doc glibc-doc:i386 locales:i386 gnutls-bin gnutls-bin:i386
>> krb5-doc krb5-user krb5-doc:i386 krb5-user:i386
>> S'instal·laran els paquets NOUS següents:
>>  libboost-atomic1.67.0 libboost-system1.67.0 libboost-thread1.67.0
>> libcom-err2 libcom-err2:i386 libidn2-0:i386 libunistring2 libunistring2:i386
>> S'actualitzaran els paquets següents:
>>  libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6:i386 libc6-dev libcomerr2
>> libcomerr2:i386 libcurl3-gnutls libgnutls-openssl27 libgnutls30
>> libgnutls30:i386 libgssapi-krb5-2 libgssapi-krb5-2:i386 libhogweed4
>>  libhogweed4:i386 libidn2-0 libk5crypto3 libk5crypto3:i386 libkrb5-3
>> libkrb5-3:i386 libkrb5support0 libkrb5support0:i386 libnettle6
>> libnettle6:i386 libp11-kit0 libp11-kit0:i386 libtasn1-6 libtasn1-6:i386
>>  libwxbase3.0-0v5 libwxgtk3.0-0v5 locales p11-kit-modules springlobby
>> 34 actualitzats, 8 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 2650 no actualitzats.
>> S'ha d'obtenir 30,1 MB d'arxius.
>> Després d'aquesta operació s'empraran 28,1 MB d'espai en disc addicional.
>> Voleu continuar? [S/n]
> 
> El preparatiu es baixar tots els paquets que necessitis de 'testing' i
> les versions corresponents de 'stable'. Instal·les els paquests de
> 'testing' amb el dpkg. Quan vulguis tornar a 'stable', desinstal·les un
> a un els paquets de 'testing'. Els que satisfan dependències d'altres
> paquets de 'stable' no els podràs desinstal·lar. Aquests els has de
> substituir per la versió del paquet de 'stable' que has baixat
> prèviament. Tot això amb el dpkg, mai apt.
> 
> Tenint en compte que hauràs d'actualitzar paquets importants del
> sistema, com el libc, és una mica arriscat si no saps molt bé et que
> fas.
> 
> Salutacions.
> 
> 
> 
> els
> paquets de 'stable' amb el dpkg utilitzant l'opció per forçar la
> instal·lació.
> 

Gràcies, ara veig un camí clar:

# Habilitar «testing»
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get --simulate install springlobby
# Anotar els noms dels paquets
# Deshabilitar «testing»
$ sudo apt-get clean
$ sudo apt-get --download-only --reinstall paquet1 paquet2 ...
$ mkdir ~/restauracio-springlobby
$ sudo mv /var/cache/apt/archives/*.deb ~/restauracio-springlobby/
# Preparat; Habilitar «testing»
$ sudo apt-get install springlobby
# Deixar «testing» deshabilitat

La restauració:
$ sudo dpkg -i ~/restauracio-springlobby/*.deb

No es podria ocupar APT de la desactualització en funció de les versions
disponibles als repositoris?


Reply to: