[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) cron sense executar un programetPel que fa al nom del script, aquest sembla correcte, segons man run-parts.

Jo repassaria que el script indiqui correctament a la primera línia quin intèrpret necessita.

Salutacions i bones festes,
Josep


On Sun, 23 Dec 2018 at 10:58, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> wrote:
$ lsb_release -d
Description:    Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)

$ ps -A -o cmd | grep -ie cron
/usr/sbin/cron -f
grep -ie cron

$ ls -l /etc/cron.daily/opennic-update
-rwxr-xr-x 1 root root 20 mai 23  2018 /etc/cron.daily/opennic-update

Hi ha alguna raó per la qual no s'executa mai el programet (script)
/etc/cron.daily/opennic-update ?

Gràcies.

--


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.--
--
Salutacions...Josep
--

Reply to: