[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: (deb-cat) Ethernet I219-LM em deixa de funcionar(replico, que l'hi havia enviat només al Narcís).

Afegeixo que al darrer nucli estable (4.15.3) encara consta la versió antiga, la 3.2.6

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/tree/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/netdev.c?h=v4.15.3

#define DRV_VERSION "3.2.6" DRV_EXTRAVERSION


i en canvi a la versió que pots baixar de
https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.4.0.2/

diu:

#define DRV_VERSION "3.4.0.2" DRV_EXTRAVERSION


Salutacions,
Josep

2018-02-15 9:42 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net>:
M'imagino, però, que no és Intel qui manté paquets de Debian...
Si executo:
$ dpkg -S
/lib/modules/4.9.0-5-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
linux-image-4.9.0-5-amd64:
/lib/modules/4.9.0-5-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko

Vol dir això que la incidència (bug) l'hauria d'obrir per al paquet
linux-image-amd64 de Debian?

Imagino que la petició hauria d'anar pels qui mantenen el kernel. Potser a

https://bugzilla.kernel.org/ 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 15/02/18 a les 09:36, Josep Lladonosa ha escrit:
>
>
> 2018-02-15 8:49 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net
> <mailto:debianlists@actiu.net>>:
>
>     Per a quin paquet podria obrir incidència de Debian sobre això?
>     Suposo que podria proposar l'actualització d'aquest fitxer en concret
>     (e1000e.ko)
>
>
> És cosa de la versió de mòdul que hi ha inclosa en el kernel linux.
> Potser és cosa d'Intel el fet d'actualitzar la versió del controlador de
> dins el nucli...
>
>
>  
>
>
>
>
>
>     __________
>     I'm using this express-made address because personal addresses aren't
>     masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
>     should fix this against automated addresses collectors.
>     El 04/02/18 a les 13:36, Josep Lladonosa ha escrit:
>     > Narcís, mira't això!
>     >
>     > https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.3.6/
>     <https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.3.6/>
>     >
>     > Sembla que t'has trobat amb un bug que s'ha resolt en la versió 3.3.6
>     > del controlador e1000e. Val a dir que ara van per la 3.4.0.2.
>     >
>     > https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.4.0.2/ <https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.4.0.2/>
>     >
>     > Quina versió tens tu?
>     >
>     >
>     > 2018-02-04 13:01 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jlladono@gmail.com <mailto:jlladono@gmail.com>
>     > <mailto:jlladono@gmail.com <mailto:jlladono@gmail.com>>>:
>     >
>     >     Hola, Narcís,
>     >
>     >     Apunt:
>     >     Si el controlador es troba com a mòdul, potser es pot eliminar el
>     >     mòdul (rmmod) i tornar-lo a incorporar (modprobe) per tal d'evitar
>     >     de fer reboot. Si torna a funcionar aleshores podries determinar que
>     >     sí que és el controlador.
>     >
>     >     Veig que funcionen a 1 Gbps. Els cables estan ben fets? Pateixen
>     >     d'alguna interferència? Ho dic perquè podria ser que hi hagués
>     >     alguna renegociació a nivell físic i que el controlador no la
>     >     contempli, quedant "estabornit"...
>     >
>     >     Potser podria afectar a la cosa el fet que les targetes tinguin els
>     >     noms llargs (en lloc dels ethX tradicionals). Podria estar
>     >     relacionat amb DHCP i la renovació?
>     >
>     >     Salutacions,
>     >     Josep
>     >
>     >     2018-02-03 15:36 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net <mailto:debianlists@actiu.net>
>     >     <mailto:debianlists@actiu.net <mailto:debianlists@actiu.net>>>:
>     >
>     >         00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet
>     >         Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
>     >
>     >         Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de
>     >         xarxa integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb
>     Debian
>     >         9 (sense escriptori):
>     >
>     >         Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre
>     5 i 20
>     >         hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la
>     configuració
>     >         que tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el
>     >         router (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués
>     >         sol a la xarxa.
>     >
>     >         Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un
>     >         servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí
>     >         la bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador,
>     >         que és la única solució:
>     >
>     >         === Failure history ===
>     >         2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>     >         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>     >         2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>     >         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>     >         2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>     >         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>     >         2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33
>     >         Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>     >         2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>     >         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>     >         2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
>     >         2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
>     >         2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
>     >         2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
>     >         2018-02-03 11:21:46 CPUs:1%
>     enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>     >         Gateway::No Internet:Unroutable
>     >         2018-02-03 11:23:49 CPUs:2%
>     enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>     >         Gateway::No Internet:Unroutable
>     >         2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
>     >         2018-02-03 11:26:53 CPUs:6%
>     enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>     >         Gateway::No Internet:Unroutable
>     >         2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
>     >         2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No
>     >         Internet:Unroutable
>     >         2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
>     >         2018-02-03 11:29:58 $ reboot
>     >
>     >         * La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
>     >         * La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
>     >         * La informació del router (gw) amb: netstat -rn
>     >         * La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1
>     192.168.1.1
>     >         * La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z
>     >         216.146.35.35 53
>     >
>     >         El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment
>     >         rep la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a
>     >         l'ordinador? Com puc analitzar millor el problema? Pot ser
>     cosa
>     >         del controlador *e1000e* que utiltza Debian?
>     >
>     >         Gràcies.
>     >
>     >         --
>     >
>     >
>     >         __________
>     >         I'm using this express-made address because personal
>     addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public
>     archive administrator should fix this against automated addresses
>     collectors.
>     >
>     >
>     >
>     >
>     >     --
>     >     --
>     >     Salutacions...Josep
>     >     --
>     >
>     >
>     >
>     >
>     > --
>     > --
>     > Salutacions...Josep
>     > --
>
>
>
>
> --
> --
> Salutacions...Josep
> --
--
--
Salutacions...Josep
----
--
Salutacions...Josep
--

Reply to: