[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Skype ben instalatPerdoneu, el vell mètode que funciona és aquest:
wget -O - https://repo.skype.com/data/SKYPE-GPG-KEY | sudo apt-key add -
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 24/10/17 a les 16:40, Narcis Garcia ha escrit:
> Intento seguir alhora les recomanacions de Debian stable i les
> característiques de Skype pel tema repositori.
> 
> El què faig és descarregar la clau del repositori amb:
> $ sudo wget -O /usr/share/keyrings/skype-archive-keyring.gpg
> https://repo.skype.com/data/SKYPE-GPG-KEY
> 
> I aleshores enregistrar el repositori en un fitxer
> /etc/apt/sources.list.d/skype.list
> Amb aquesta sola línia:
> deb [signed-by=/usr/share/keyrings/skype-archive-keyring.gpg arch=amd64]
> https://repo.skype.com/deb stable main
> 
> El problema sorgeix quan intento actualitzar el catàleg:
> $ sudo apt update
> Doncs es queixa:
> Err:4 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
>   Les signatures següents no s'han pogut verificar perquè la clau
> pública no està disponible: NO_PUBKEY 1F3045A5DF7587C3
> 
> I la única solució és no seguir les recomanacions actuals de Debian i
> anar al vell estil:
> $ wget -O /usr/share/keyrings/skype-archive-keyring.gpg | sudo apt-key add -
> Deixar el fitxer /etc/apt/sources.list.d/skype.list així:
> deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable main
> 
> I aleshores tot va finament.
> 
> Algú sap quin és el problema per utilitzar el nou estil de signatura
> basat en un fitxer?
> 
> Gràcies.
> 


Reply to: