[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Skype ben instalatIntento seguir alhora les recomanacions de Debian stable i les
característiques de Skype pel tema repositori.

El què faig és descarregar la clau del repositori amb:
$ sudo wget -O /usr/share/keyrings/skype-archive-keyring.gpg
https://repo.skype.com/data/SKYPE-GPG-KEY

I aleshores enregistrar el repositori en un fitxer
/etc/apt/sources.list.d/skype.list
Amb aquesta sola línia:
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/skype-archive-keyring.gpg arch=amd64]
https://repo.skype.com/deb stable main

El problema sorgeix quan intento actualitzar el catàleg:
$ sudo apt update
Doncs es queixa:
Err:4 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
  Les signatures següents no s'han pogut verificar perquè la clau
pública no està disponible: NO_PUBKEY 1F3045A5DF7587C3

I la única solució és no seguir les recomanacions actuals de Debian i
anar al vell estil:
$ wget -O /usr/share/keyrings/skype-archive-keyring.gpg | sudo apt-key add -
Deixar el fitxer /etc/apt/sources.list.d/skype.list així:
deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable main

I aleshores tot va finament.

Algú sap quin és el problema per utilitzar el nou estil de signatura
basat en un fitxer?

Gràcies.

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: