[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sense APM, problemes amb ACPISi, ja vaig actualitzar la BIOS abans de fer la instal·lació.
De moment, assumeixo els les alertes per a tenir una apagada fàcil a
l'ordinador.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 20/10/17 a les 12:55, Josep Lladonosa ha escrit:
> On 20 October 2017 at 11:38, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> wrote:
>> Un ordinador amb Debian 9 em dóna aquestes alertes:
>>
>> ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has valid
>> Address but zero Length: 0x0000000000000050/0x0 (20160831/tbfadt-658)
>> ACPI BIOS Warning (bug): Invalid length for FADT/Pm2ControlBlock: 0,
>> using default 8 (20160831/tbfadt-708)
>> pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf4000000-0xf4200000] with a
>> huge-page mapping due to MTRR override.
>> acpi LNXCPU:00: Invalid PBLK length [7]
>> acpi LNXCPU:01: Invalid PBLK length [7]
>> ACPI BIOS Error (bug): \_SB.PCI0._OSC: Excess arguments - ASL declared
>> 5, ACPI requires 4 (20160831/nsarguments-189)
>> ACPI Error: [CAPD] Namespace lookup failure, AE_ALREADY_EXISTS
>> (20160831/dsfield-211)
>> ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0._OSC] (Node
>> ffff8a0f930aeaa0), AE_ALREADY_EXISTS (20160831/psparse-543)
> 
> Hi ha bios amb "bugs". Abans de provar coses recomanen actualitzar la
> bios a la darrera versió (m'ha resolt situacions similars en màquines
> antigues). Val a dir que de vegades apareixen avisos de coses que no
> resten funcionalitat al sistema, és a dir, que els avisos es poden
> obviar (si funciona, és clar).
> 
> 
>>
>> Primer he buscat la manera de deshabilitar ACPI a la BIOS, però no hi ha
>> opció. He provat, una a una, a afegir aquestes opcions d'arrencada:
>>
>> acpi=ht
>> pci=noacpi
>> acpi=noirq
>> pnpacpi=off
>> noapic
>> nolapic
>> acpi=off
>>
>> I la única que em permet arrencar sense queixa sobre ACPI és "acpi=off".
>> El problema és que aleshores l'ordinador no apaga en aturar el sistema.
>>
>> He provat d'afegir "apm=power-off", però no funciona i ja he llegit que
>> el mòdul APM no s'inclou al nucli des de Debian 5.
>>
>> Algú sap una alternativa per a què l'ordinador efectivament apagui sense
>> ACPI?
>>
>> Per cert, què perdo deshabilitant ACPI?
>>
>> --
>>
>>
>> __________
>> I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
>>
> 
> 
> 


Reply to: