[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Encriptant discsPedro:

> Que jo sàpiga no pots xifrar grub i kernel.

Sí que es pot però aleshores et demana 2 contrasenyes, tret que
posis la 2a en clar al /boot o xifrada amb la primera (crec).

http://www.pavelkogan.com/2014/05/23/luks-full-disk-encryption/
http://www.pavelkogan.com/2015/01/25/linux-mint-encryption/

Tot i que tinc pendent de provar-ho encara.

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: