[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 999/tcp open garconHola Jordi,

No acabo d'entendre. Corregeix-me si us plau. Tens un equip amb la mac
08:6A:0A:BC:99:4D que es connecta a la wifi del router de movistar i
aquest li ha assignat una ip 192.168.1.44 que correspon amb la primera
del rang que té configurat el dhcp.

El nmap que has adjuntat contra quin ip ha sigut? Et surt exactament
igual amb l'altra (router vs fantasma)?

Per navalla de ocam, no sembla una acció governamental sinó que, potser
t'ha entrat algú (veí) i t'ha canviat el dhcp (o posat el seu un cop dins).

Si és el cas, llavors, reset de fabrica al router i tornar a
configurar-lo del principi. Això si, revisant tota configuració
especialment de la wifi. Evita wps, utilitza wpa2, si pots amb
certificats però si és amb password canvia'l respecte el que hi hagués.

/Sergi.

On 10/05/17 22:16, jordi wrote:
> Bones, hi ha una cosa que m'estranya força.
> 
> Tinc la fibra de Movistar i en veure el mapa de xarxa veig
> la ip 192.168.1.44 que no em correspon en cap cosa connectada al router
> i a més em marca com a connexió wifi i el tinc sempre aturat.
> 
> si faig nmap -A -v
> 
> Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2017-10-05 20:44 CEST
> 
> .....
> 
>  PORT    STATE SERVICE     VERSION
> 111/tcp open  rpcbind     2 (RPC #100000)
> | rpcinfo: 
> |   program version   port/proto  service
> |   100000  2            111/tcp  rpcbind
> |   100000  2            111/udp  rpcbind
> |   536870913 1            999/tcp  SLSd_daemon
> |_  536870914 1            987/tcp  
> 987/tcp open  unknown     1 (RPC #536870914)
> 999/tcp open  SLSd_daemon 1 (RPC #536870913)
> MAC Address: 08:6A:0A:BC:99:4D (Askey Computer)
> Device type: general purpose
> Running: Linux 2.6.X
> OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
> OS details: Linux 2.6.17 - 2.6.36
> Uptime guess: 0.577 days (since Thu Oct  5 08:09:44 2017)
> Network Distance: 1 hop
> TCP Sequence Prediction: Difficulty=206 (Good luck!)
> IP ID Sequence Generation: All zeros
> 
> la ip 192.168.1.44 és la primera que no tinc reservada a cap dispositiu
> i em pregunto perquè el router te també aquesta ip i ports oberts.
> Perdoneu però no se massa de xarxes i l'altre dia en connectar el mòbil
> ho va fer amb ip 100.i pico quan te reservada la 192.168.1.37 i en
> veient que ha tornat la censura al nostre país i que movistar hi
> col·labora, tot és possible.
> 
> Salutacions.
> 


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: