[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

999/tcp open garconBones, hi ha una cosa que m'estranya força.

Tinc la fibra de Movistar i en veure el mapa de xarxa veig
la ip 192.168.1.44 que no em correspon en cap cosa connectada al router
i a més em marca com a connexió wifi i el tinc sempre aturat.

si faig nmap -A -v

Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2017-10-05 20:44 CEST

.....

 PORT    STATE SERVICE     VERSION
111/tcp open  rpcbind     2 (RPC #100000)
| rpcinfo: 
|   program version   port/proto  service
|   100000  2            111/tcp  rpcbind
|   100000  2            111/udp  rpcbind
|   536870913 1            999/tcp  SLSd_daemon
|_  536870914 1            987/tcp  
987/tcp open  unknown     1 (RPC #536870914)
999/tcp open  SLSd_daemon 1 (RPC #536870913)
MAC Address: 08:6A:0A:BC:99:4D (Askey Computer)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.17 - 2.6.36
Uptime guess: 0.577 days (since Thu Oct  5 08:09:44 2017)
Network Distance: 1 hop
TCP Sequence Prediction: Difficulty=206 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: All zeros

la ip 192.168.1.44 és la primera que no tinc reservada a cap dispositiu
i em pregunto perquè el router te també aquesta ip i ports oberts.
Perdoneu però no se massa de xarxes i l'altre dia en connectar el mòbil
ho va fer amb ip 100.i pico quan te reservada la 192.168.1.37 i en
veient que ha tornat la censura al nostre país i que movistar hi
col·labora, tot és possible.

Salutacions.


Reply to: