[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: 460 telefons i tauletes compatiblesNarcis Garcia:

> A la pàgina del wiki de Debian no hi trobo el tema telèfons,
> que és el què busco exactament.

https://wiki.debian.org/Hardware
té un enllaç a
https://wiki.debian.org/Handheld
té un enllaç a
https://wiki.debian.org/Smartphone
redirigeix a
https://wiki.debian.org/Mobile
té una secció
https://wiki.debian.org/Mobile#Devices

Quan no trobis alguna cosa al wiki, recorda que té l'opció de fer
una cerca per contingut a totes les pàgines. El camp Search dalt
de tot a la dreta i el botó Text.

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: