[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes de privacitat amb network managerPedro:

> L'objectiu d'aquest correu no és ser concret, sino apuntar a
> direccions les quals em fan pensar que network manager és un gran
> producte corporatiu (quan hi ha bon control de la infraestructura),
> però un pèssim producte per individus, activistes, "persones de
> carrer", i/o escenaris de xarxes insegures.

Discrepo en què sigui un pèssim producte per "persones de carrer"
corrents, que el que acostumen a voler és que les coses funcionin
a la primera sense maldecaps.

> 1. Dificultat per fer MAC aleatòria

Això és molt discutible que sigui convenient per defecte.

> 4. Revelació del hostname al dhcp automàticament

Diria que forma part de protocol: el client indica quin nom té
perquè el servidor pugui decidir si li vol donar el mateix nom
en el domini corresponent que li pertoca.

> 5. Segons he vist al wireshark. Envia un missatge de tipus LLDP en
> broadcast a la LAN. No he tingut temps de mirar com desactivar-lo (si
> es pot desactivar), però dóna aquesta informació:
> System Description = Debian GNU/Linux 8 (jessie) Linux 3.16.0-4-amd64
> #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07) x86_64

Això també és discutible que sigui un problema per al públic en
general.

> 6. Totes les connexions, per defecte són automàtiques.

Evidentment, perquè és el que volen la majoria dels usuaris: que
els funcioni automàticament.

> Al final ja no són els detalls; és la sensació general de sentir-se
> enganyat. De creure que estaves protegit; que estaves bé.

Comprenc que el NetworkManager no compleix les teves expectatives
però fer supòsits sobre motius de RedHat en prendre les decisions
de disseny que ha pres em sembla poc prudent, més encara tenint en
compte que no només RedHat contribueix al projecte.

Salut,
Alex


Reply to: