[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Accidental sudo rm -rf de /etc/apt/sources.list.d/hola, estava actualitzant un portàtil i hi havia un error a un
repositori i se m'ha escapat un rm -rf per si hi havia subcarpetes...
sí. a lo loco.

penso en tenir al dia els paquests que s'han instal·lat d'aquests
repositoris, i em pregunto si alguna combinació de dpkg em dirà com es
diu el repo d'un binari instal·lat, per anar-lo a buscar i tornar-lo a
lloc, jo què sé, tipus jaromil-free-NOSËQUÊ

l'history dels usuaris no aporta la info del comando usat, tipus,
sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java

aquest sé que hi era perquè el vaig posar per lo del programa PADRE/IRPF

demà serà un altre dia, i buscaré coses.

m'ha vingut de gust fustigar-me en públic.
-- 
###
http://info.nodo50.org/4137 | error al sistema
   ______________________________________
   a internet la llibertat no és gratuïta
    ====================================


Reply to: