[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: connexió de dispositius per ssh via wi-fi a l'ordinador d'escriptorifju:

> A l'ordinador d'escriptori i tinc instaŀlat un servidor ssh al qual
> accedeix sense problemes l'ordinador portàtil, sempre que aquest estigui
> connectat per cable ethernet si ho probo fer des de wi-fi no hi ha manera
> de fer-ho.

Pots indicar-nos quina adreça IP tens al portàtil amb cable i amb
wifi? Després seria interessant que executis "sudo iptables-save"
a l'ordinador d'escriptori i ens mostris la sortida.

Pots utilitzar el servei https://paste.debian.net/ per copiar-hi
la sortida i així no quedarà registrada a l'arxiu històric de la
llista de correu. Les coses publicades en aquest servei expiren
en 24h per defecte.

Salut,
Alex


Reply to: