[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Off-topic sobre libreboot i espionatge (era: Re: Connexió paral.lel vs. USB)Narcis Garcia:

> Ja que estem en tema, afegeixo el comentari de què M.Thunderbird i
> M.Firefox, de forma predeterminada envien contingut de les cartes que
> llegim i les pàgines que visitem, per tal de retornar un avís de si són
> *fraudulentes* o no.

Això és cert. Les dues eines envien informació relacionada amb
les pàgines o els correus, però mai envien el contingut sencer.

Per exemple, el Firefox es descarrega una llista de llocs que es
consideren maliciosos i comprova en local i la pàgina que volem
visitar hi és. En cas que es tracti de la descàrrega d'un binari
executable, aleshores comprova a més a més si la URL està a una
altra llista. Però en cap cas s'envia el contingut de la pàgina
web que estàs visitant.

https://www.mozilla.org/en-US/privacy/firefox/

En el cas del Thunderbird passa alguna cosa per l'estil, en cap
cas s'envia el contingut dels correus enlloc per comprovar si
són o no maliciosos. Si tenen enllaços, es tractaran com en el
cas del Firefox.

https://www.mozilla.org/en-US/privacy/thunderbird/#disclosed

Narcís, em sembla molt bé que facis campanya per utilitzar eines
que siguin més estrictes a l'hora de protegir la privadesa de
les persones (en aquest sentit, us recomano que mireu també el
Tor Browser). Però el que no em sembla gens bé és que provoquis
por, incertesa i dubte (FUD) afirmant coses que no són certes.

Els productes de Mozilla envien informació sobre les webs i
correus, correcte. Però en cap cas envien el contingut, que és
el que has donat volgut denunciar amb el teu missatge.

Salut,
Alex


Reply to: