[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Zoho per les llistes de Debian?D'acord, em sembla que és el remitent original el què havia utilitzat
Zoho, i no par el Listmaster/Bounces de Debian.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.
El 14/11/16 a les 12:40, Narcis Garcia ha escrit:
> Acabo de rebre un avís per aquesta incidència:
> https://lists.debian.org/bounces/2durpe845PK9k7r173rLdg
> 
> A la qual veig les línies que han causat que no se superés el filtre
> anti-brossa: les que fan referència als serveis de l'empresa
> d'assetjament publicitari «Zoho».
> 
> Com és que es fa servir això?
> 


Reply to: