[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Zoho per les llistes de Debian?Acabo de rebre un avís per aquesta incidència:
https://lists.debian.org/bounces/2durpe845PK9k7r173rLdg

A la qual veig les línies que han causat que no se superés el filtre
anti-brossa: les que fan referència als serveis de l'empresa
d'assetjament publicitari «Zoho».

Com és que es fa servir això?
-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.


Reply to: