[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Padrins pel tram?Fa molts anys que no creo programari privatiu ni incompatible amb
GNU/Linux; si hi ha alguna altra cosa publicada amb el mateix nom, no té
res a veure amb mi.
No l'he publicat mai, així que l'adjunto.

Crec que segueix les DFSG perquè és GPL
https://es.wikipedia.org/wiki/Directrices_de_software_libre_de_Debian


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.
El 09/11/16 a les 09:55, Leopold Palomo-Avellaneda ha escrit:
> On 09/11/16 09:50, Narcis Garcia wrote:
>> Tinc diversos programes que m'agradaria compartir millor, però vull
>> començar per un de senzill:
>>
>> ntfsundelete-tree utilitza ntfsundelete per recuperar, no només fitxers,
>> sinó automàticament tota l'estructura de directoris i col·locació dels
>> fitxers esborrats d'un volum NTFS.
>>
>> Quines passes em convé donar per proposar-lo a Debian unstable?
>>
> - que compleixi amb dfsg
> - que funcioni amb una debian també ajuda ...
> podries passar la url, és que el que he vist només és windows i privatiu
> ....
> 
> Leopold
> 

Attachment: ntfsundelete-tree_1.0.0.tar.bz2
Description: application/bzip


Reply to: