[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Script conversió fotografies CR2 a DNGhttps://en.wikipedia.org/wiki/Phatch


El 04/11/16 a les 14:45, Xavi Llista ha escrit:
> Hola,
> fa dies que miro de trobar la manera de crear un script (més o menys
> senzill) per convertir de forma massiva tots els fitxers de fotografia
> d'una determinada capreta en format CR2 a format DNG. He estat mirant
> moltes pàgines però he estat capaç de trobar cap eina que em permeti
> executar amb línia de comandes alguna instrucció per convertir els CR2 a
> DNG.
> 
> Existeix el conversor que DNGConverter que ve amb el Digikam que em
> permet fer-ho de forma gràfica però no trobo la manera d'automatitzar-lo
> amb un script.
> 
> Algú de vosaltres em pot donar un cop de mà?
> 
> Moltes gràcies
> 
> Xavi
> 


Reply to: