[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: .ogg a l'escola2016-10-26, 12:41 (+0200); Ernest Adrogué escriu:
> La majoria d'aquests formats són oberts, per molt que alguns estiguin
> coverts per patents dubtoses.

*coberts


Reply to: