[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repositori caducat??Com algunes sabeu, pretenc automatitzar les coses.
Sempre es tracta de Debian 8 recent instal·lada, sense afegir paquets
encara.
Un mètode que pot mitigar el problema és copiar la data del mateix
repositori:
$ RepositoryDate="$(wget -qO -
http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease | grep -ie
'^Date:' | cut -f 2- -d ':')"
$ date --set "$RepositoryDate"

Per fer-ho millor, però, m'agradaria establir la data/hora real, i no sé
com fer-ho sense que ntpdate estigui encara instal·lat.

__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 06/07/16 a les 11:31, Narcis Garcia ha escrit:
> Ara veig que el fitxer «InRelease» en qüestió te una línia que diu:
> Valid-Until: Sat, 16 Jul 2016 02:31:21 UTC
> 
> i això em deu passar quan l'ordinador que instal·lo no té el rellotge
> amb la data correcta, ja que en aquest cas:
> $ date
> dt ago 16 14:19:24 CEST 2016
> 
> 
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at lists.debian.org archives.
> 
> El 06/07/16 a les 11:14, Narcis Garcia ha escrit:
>> No és la primera vegada que m'hi trobo amb Debian 8:
>>
>> $ apt-get update
>> Obj http://security.debian.org jessie/updates InRelease
>> Ign http://debian.grn.cat jessie InRelease
>> Ign http://download.opensuse.org  InRelease
>> E: El fitxer Release per a
>> http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease ha caducat
>> (invàlid des de 31d 9h 27min 30s). Les actualitzacions per a aquest
>> dipòsit no s'aplicaran.
>>
>> $ env LANG=en apt-get update
>> Ign http://download.opensuse.org  InRelease
>> Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
>> Get:1 http://download.opensuse.org  Release.gpg [481 B]
>>
>> E: Release file for
>> http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease is expired
>> (invalid since 31d 9h 27min 38s). Updates for this repository will not
>> be applied.
>>
>> $ cat /etc/apt/sources.list
>> # Debian packages for stable
>> deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie main contrib
>> # Uncomment the deb-src line if you want 'apt-get source'
>> # to work with most packages.
>> #deb-src http://debian.grn.cat/debian/ jessie main contrib
>>
>> # Security updates for stable
>> deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
>>
>>
> 


Reply to: