[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repositori caducat??Ara veig que el fitxer «InRelease» en qüestió te una línia que diu:
Valid-Until: Sat, 16 Jul 2016 02:31:21 UTC

i això em deu passar quan l'ordinador que instal·lo no té el rellotge
amb la data correcta, ja que en aquest cas:
$ date
dt ago 16 14:19:24 CEST 2016


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 06/07/16 a les 11:14, Narcis Garcia ha escrit:
> No és la primera vegada que m'hi trobo amb Debian 8:
> 
> $ apt-get update
> Obj http://security.debian.org jessie/updates InRelease
> Ign http://debian.grn.cat jessie InRelease
> Ign http://download.opensuse.org  InRelease
> E: El fitxer Release per a
> http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease ha caducat
> (invàlid des de 31d 9h 27min 30s). Les actualitzacions per a aquest
> dipòsit no s'aplicaran.
> 
> $ env LANG=en apt-get update
> Ign http://download.opensuse.org  InRelease
> Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
> Get:1 http://download.opensuse.org  Release.gpg [481 B]
> 
> E: Release file for
> http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease is expired
> (invalid since 31d 9h 27min 38s). Updates for this repository will not
> be applied.
> 
> $ cat /etc/apt/sources.list
> # Debian packages for stable
> deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie main contrib
> # Uncomment the deb-src line if you want 'apt-get source'
> # to work with most packages.
> #deb-src http://debian.grn.cat/debian/ jessie main contrib
> 
> # Security updates for stable
> deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
> 
> 


Reply to: