[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Informacio d'un servei via systemdJa ho he resolt.

Si es col·loquen programets a /etc/init.d/ aleshores systemd interfereix
absolutament el programa o servei.
Es tracta de que el programa sigui absolutament independent, i com a
servei només tingui un perfil ben escrit a /etc/systemd/system/

A la documentació de systemd falta esmentar que el paràmetre "WantedBy"
de la secció [Install] normalment és imprescindible. Aquest detallet
m'ha fet donar moltes voltes.


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 12/04/16 a les 12:32, Narcis Garcia ha escrit:
> Tinc un servei tradicional instal·lat i habilitat a /etc/init.d
> Quan demano: service elmeuservei status
> en comptes de mostrar-me allò que el servei explica, em mostra el què li
> sembla al SystemD respecte a l'execució del servei.
> 
> Puc executar: /etc/init.d/elmeuservei status
> i aleshores obtinc la sortida que dóna el servei.
> 
> Però hi ha manera d'obtenir la mateixa sortida mitjançant les eines de
> SystemD o «service» ?
> 
> Gràcies.
> 


Reply to: