[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Informacio d'un servei via systemdTinc un servei tradicional instal·lat i habilitat a /etc/init.d
Quan demano: service elmeuservei status
en comptes de mostrar-me allò que el servei explica, em mostra el què li
sembla al SystemD respecte a l'execució del servei.

Puc executar: /etc/init.d/elmeuservei status
i aleshores obtinc la sortida que dóna el servei.

Però hi ha manera d'obtenir la mateixa sortida mitjançant les eines de
SystemD o «service» ?

Gràcies.

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.


Reply to: