[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Hardware per adquisició de dades d'alta velocitatBones,

    Estic buscant hardware per a l'adquisició industrial d'una senyal analògica d'alta velocitat i alta ressolució (AD de 100kSamples/segon i >16bits).
    Trobo al mercat tot de hardware DAQ però no em convenç la disponibilitat ni que el driver i els exemples me'ls entreguin un cop he comprat el hardware (que no és barat).

     Em pregunto si algú em pot recomanar per experiència pròpia cap fabricant per a poder emprar un PC linux amb una tarja capturadora per al control de senyals analògiques. Una solució embedded (raspberry, beagleboard, ...) se'm queden curtes i vull anar a la solució PC+PCI(e).

    Gràcies,

Iker

Reply to: