[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (virtual box?) Dilemes de novell 1: Flash o W7?El ds 02 de 04 de 2016 a les 01:28 +0200, en/na rita va escriure:
> Hola Ernest! Gràcies pel suport!
> 
> De fet, no vull fer servir Windows sinó Scratch, que porta flash en
> la 
> seva versió 2.0 (no a la 1.4, que no va amb flash però tampoc està 
> connectada a la comunitat online). I la cosa és...Com m'ho munto per 
> poder programar amb Scrath 2.0 sense contaminar la Debian amb 
> flash?...Que començo a tenir el mono de programar alguna cosa...I, a 
> més, vinc de signar un contracte precari de profe d'Scratch...
> 
> Sí que és veritat que sempre em preocupo de coses que em sobrepassen
> de 
> mida, però entenc l'essència i tinc ganes d'aprendre i intento ser 
> ètica...i potser no sóc pràctica...quin cacau...Ara bé, jo diria que 
> encara no he posat res privatiu al meu Ferrari 8 Jessie :) Li dic
> així 
> perquè sóc conscient que és una potència que no controlo, un cavall 
> desbocat que sempre em recorda al mite de Faetó, conduint el carro 
> d'Hèlios...i liant-la a tort i a dret ;)
> 
> La pregunta clau, potser seria: què pot fer un usuari no-tècnic per
> fer 
> anar la 2.0 d'Scratch sense instal·lar non-free software a una
> Debian? 
> Em veig programant des de la biblio o un altre pc ;)
> 
> Acabeu de passar un bon vespre!,
> 
> ---
> rita :)
> 
> A 01/04/2016 17:26, Ernest Adrogué escrigué:
> > 
> > 2016-04- 1, 09:27 (+0200); rita escriu:
> > > 
> > > Ara bé, estrictament basant-me en la Llibertat 0 del programari, 
> > > llibertat
> > > no hauria de ser fer el que vulguis amb la màquina i el 
> > > programari?...Això
> > > inclou el software privatiu...Debian, trobo, et dóna la llibertat
> > > de 
> > > triar
> > > (i que no et quedis penjat si no hi ha alternatives lliures,
> > > no?...)
> > Debian té diferents seccions, "main" "non-free" i una altra que es
> > diu
> > "contrib".  La "non-free" és la que conté software que no és
> > lliure.  
> > Si
> > prefereixes no utilitzar aquest tipus de software l'apt-get es pot
> > configurar de manera que no instal·li res de la secció "non-free",
> > per 
> > tant
> > és una decisió de l'usuari.
> > 
> > > 
> > > Pregunta:
> > > 
> > > Si intento posar una virtual box d'aquestes, entenc que es crea
> > > una 
> > > mena de
> > > gàbia dins del propi sistema?...Una gàbia on tancar-hi el
> > > software 
> > > privatiu,
> > > entenc, que així no afecta a la resta del sistema...O no?
> > El Virtual Box serveix per crear "ordinadors virtuals" i en
> > aquestes
> > ordinadors virtuals hi pots instal·lar el sistema operatiu que
> > vulguis,
> > incloent Windows:
> > 
> > https://farm4.static.flickr.com/3281/2568012677_6e6c0f8a1e.jpg
> > 
> > L'inconvenient és que dins de la màquina virtual tot va més lent, i
> > que 
> > és
> > difícil accedir als fitxers del disc dur des de la màquina virtual 
> > (s'ha de
> > fer a través de xarxa).  A part d'això, no és gaire difícil de 
> > configurar ja
> > que es fa tot a través d'una interfície gràfica que et va guiant.
> > 
> > En resum, és útil si has d'utilitzar esporàdicament algun programa
> > que 
> > només
> > té versió Windows.
Hola Rita, 
no soc cap expert, resulta que tinc instal.lat  W7 al VirtualBox
(donant-li 1.5Gb de memòria base) i per curiositat he seguit les passes
per instal.lar Scratch. He hagut d'instal.lar Chrome amb Explorer no em
deixava. 
Crec que si NO necessites les "Extension-pack ni les Guest-Adittions",
no et fà falta "non-free".
Instal.la i ja diràs.
-- 
Alfons

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: