[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashisms (Era: Canviar fons de pantalla al login)El dc 30 de 03 de 2016 a les 15:53 +0200, en/na Eloi va escriure:
> Si se'm permet l'apunt torrecollonaire:
> 
> El 26/03/16 a les 13:55, Alfons ha escrit:
> > 
> > [...]
> > 
> > Deixo el resultat del primer script per si algú s'anima a
> > investigar:
> > 
> > debianita@debian:~$ #! /bin/sh
> > debianita@debian:~$  
> > debianita@debian:~$ #change workdir to suit your system
> > debianita@debian:~$ workdir=/home
> > debianita@debian:~$ gst=/usr/share/gnome-shell/gnome-shell-
> > theme.gresource
> > debianita@debian:~$ mkdir nou
> > debianita@debian:~$ 
> > debianita@debian:~$ for r in `gresource list $gst`; do gresource
> > extract $gst $r >$workdir${r/#\/org\/gnome\/shell/}; done
> Això últim no funcionarà amb /bin/sh (que actualment a debian és
> dash)
> perquè la substitució per expressions regulars a variables és un
> extra
> de bash. Em refereixo a aquesta part:
> 
> ${r/#\/org\/gnome\/shell/}
> 
> No sé com funciona gresource (jo uso KDE, no GNOME), però entenc que
> la
> sortida és una sèrie de línies que comencen amb #/org/gnome/shell, de
> ser així la substitució de variable hauria de ser:
> 
> ${r#\#/org/gnome/shell}
> 
> IMPORTANT: això només funciona si #/org/gnome/shell està a
> començament
> de línia, si sorgís entremig seria més complicat:
> 
> ${r%%#/org/gnome/shell*}${r#*#/org/gnome/shell}
> 
> En el teu cas, però, com que ho has enganxat directament a consola,
> realment ho executes amb bash i el problema no t'ha passat. Però
> tingues
> present que seguint les instruccions de crear el shell script i fer-
> lo
> executable, et donarà problemes. O bé fas el canvi que he descrit, o
> bé
> deixes així la primera línia de totes:
> 
> #!/bin/bash
> 
> ...per forçar que sigui bash l'intèrpret que ho executi.
> 
> Pel que fa al problema concret del teu correu, sembla que hi ha coses
> que no troba. Mira d'ajustar la variable workdir a un valor adequat
> (que no sé quin hauria de ser).
> 
Gràcies per l'apunt Eloi,
de moment m'ho guardo, no estic al nivell encara, però no entenc perquè
ha de ser tant complicada la cosa... grrrr!X-(
-- 
Alfons

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: