[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el Thunderbird? (...Firefox)El dg 27 de 03 de 2016 a les 11:21 +0200, en/na Narcis Garcia va
escriure:
> La fama del M.Firefox va tocar sostre i potser ara estigui en declivi
> pel tema de la privacitat. Això és l'únic que se m'acudeix per
> explicar
> que Mozilla reconsideri la seva decisió sobre la marca i vulgui que
> sigui inclosa amb el prestigi guanyat per Debian.
> 
> Igual com altres implantadors, jo el 2015 vaig començar a retirar
> Firefox/Iceweasel de moltes preinstal·lacions de Debian i Ubuntu per
> posar Gnuzilla/Icecat i altres alternatives netes.
> Comença a ser vergonyós que Iceweasel/Firefox sigui el navegador
> predeterminat de les distribucions «confiables».
> 
> Cal revisar tantes coses al M.Firefox per a què no filtri dades
> personals, que aviat s'assemblarà al Chrome/Chromium i serà
> impossible.
> El gran problema amb Mozilla és que d'alguna banda han de treure els
> diners.
> 
> 
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at lists.debian.org archives.
> 
> El 27/03/16 a les 09:08, Robert Marsellés ha escrit:
> > 
> > Hola,
> > 
> > On 26/03/16 22:55, Daniel wrote:
> > > 
> > > M'han desaparescut tots els e-mails de la safata d'entrada! Tinc
> > > subdirectoris penjats de la safata i aquestos no han desaparegut,
> > > però
> > > el directori principal ha quedat buit!
> > > 
> > > Faig servir el Thunderbird 38.7.1.
> > > 
> > Potser té a veure amb que fa poc Debian i Mozilla han arribat a un
> > acord
> > respecte a les diferències que tenien amb els noms de les
> > aplicacions [1].
> > 
> > Entenc que això portarà associat una sèrie de canvis en cascada que
> > podrien generar alguns "problemilles" temporals passatgers fins que
> > tot
> > es calmi.
> > 
> > Si voleu més detalls sobre com ha anat el tema hi ha un "bug" obert
> > per
> > l'Iceweasel [2] i algun més per la resta de la familia (Icedove)
> > [3].
> > També alguna discussió a la llista "debian-user" del mes de Març,
> > vosaltres mateixos.
> > 
> > Salut i peles,
> > 
> > robert
> > 
> > --
> > Referències
> > 
> > [1]
> > http://www.pcworld.com/article/3036509/linux/iceweasel-will-be-rena
> > med-firefox-as-relations-between-debian-and-mozilla-thaw.html
> > 
> > [2] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=815006
> > 
> > [3] https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=816679
> > 
Hola Narcis, com instal.lo l'Icecat a l'stretch?
M'agradaría provar-lo.
Gràcies.


-- 
Alfons

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: