[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Puc rebre però no enviar mails amb Evolution...El ds 19 de 03 de 2016 a les 17:46 +0100, en/na rita va escriure:
> Hola!
> Tinc un problemilla...Segur que deu ser alguna novatada...He buscat
> però 
> no he trobat com arreglar-ho...
> 
> Vaig posar el imap o pop3 aquell i vaig aconseguir posar el mail del
> web 
> (rita@gamifi.cat) a Evolution...Ara em trobo, però, que, tot i rebre
> els 
> mails, no puc contestar-los...Em surt un error...Adjunto captura.
> 
> Alguna suggerència?
> 
> És que estic intentant configurar els mails i trobar la manera de 
> xifrar-los amb Seahorse, que segur que es pot...És que si Evolution
> i 
> Seahorse vénen per defecte, no tinc per què usar Thunderbird amb 
> Enigmail, no?
> En fi, que això ja és una altra pregunta...
> 
> Merci!
> 
Hola, 
utilitzo de forma molt bàsica Seahorse i Evolution per signar i xifrar.
S'integren be, només vaig haver d'instalar el paquet "seahose-nautilus" 
per signar i xifrar els arxius. 
-- 
Alfons

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: