[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian SunCamp 16On Thu, Mar 17, 2016 at 02:57:09PM +0100, Mònica Ramírez Arceda wrote:
> Jo hi vull anar però coincideix en data amb la trobada que volíem fer de
> DebianCat a Vilafranca del Penedès:
> 
> https://wiki.debian.org/LocalGroups/DebianCat
> 
> Si hi ha més gent que s'hi apunti i tenint en compte que està relacionat
> amb Debian, proposo canviar de data la trobada de DebianCat.
> 
> Com ho veieu?

Jo crec que és el més pràctic, i això que em cou perquè segurament no
hi pugui anar.

I podem deixar Vilafranca per la trobada de la tardor i així no cal
pensar.

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
"There is also a thriving independent student movement in
Poland, and thus there is a strong possibility (though no
guarantee) of making an EARN-Poland link, should it ever come
about, a genuine link - not a vacuum cleaner attachment for a
Bloc information gathering apparatus rationed to trusted
apparatchiks."
-- David Phillips, SUNY at Buffalo, about establishing a
   gateway from EARN (Eurpoean Academic Research Network)
   to Poland

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: