[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Off topic de possible interes.Per feines de proximitat, segurament és millor aquesta llista.
Coses que arriben a la llista debian-jobs:


  [JOB] Python/Django Engineer - New York City Daniel Swift
  [JOB] Laravel (PHP) Developer - NYC | 70 to 110k Daniel Swift
  System Administrator / Communication Tools Hiring
    Re: System Administrator / Communication Tools David Godfrey
  Developer Positions Hiring
  [JOB] PHP Developer for 90% Telecommute Work in NY Daniel Swift
  [JOB] PHP Developer - Tampa, FL - 60 to 80k Daniel Swift
  [JOB] PHP Developer - Orem, UT - 80 to 100k Daniel Swift
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 29/01/16 a les 04:33, Adrià ha escrit:
> On Thu, Jan 28, 2016 at 06:19:56PM +0100, Ricard Pradell wrote:
>>  Si aquest no és lloc per aquestes coses m'ho dieu i "callaré per
>>  sempre". Si algú està interessat, m'envieu un missatge al  meu compte
> 
> En realitat hi ha debian-jobs@l.d.o, però no voldria que això et fes
> "callar per sempre" :-)
> 


Reply to: