[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Replica de xarxa despres d'instal·larPels casos que m'ocupen, en què sovint faig instal·lacions «in situ» amb
xarxes on no puc establir un proxy de paquets (la cache de paquets
l'estiro d'una memòria USB)
Doncs aleshores he optat per programar a la post-instal·lació (PEINDDD)
que s'escrigui aquest repositori a /etc/apt/sources.list :

deb http://ftp.debian.org/debian/ $(lsb_release -cs) main

i aleshores a grans trets:
$ apt-get update
$ apt-get -y install netselect-apt
$ netselect-apt
$ cat sources.list > /etc/apt/sources.list__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 03/10/15 a les 19:02, Alex Muntada ha escrit:
> Narcis Garcia:
> 
>> Algú sap on són les dades de rèpliques que mostra el DebianInstaller per
>> preguntar quin mirall vols enregistrar?
> 
> https://packages.debian.org/source/jessie/choose-mirror
> https://anonscm.debian.org/cgit/d-i/choose-mirror.git/tree/Mirrors.masterlist
> 
> Salut,
> Alex
> 


Reply to: