[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Succés després de connectar un disc-durMolt bones a tot@s.

M'ha sorgit la necessitat de crear un "succés" (una comanda) un cop un disc-dur es connecti a un ordinador.

Us explico la situació. M'agradaria que cada vegada que connecto un disc dur extern a un servidor aquest fes la còpia de seguretat automàticament.

Moltes gràcies.


Reply to: