[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: M'he cansat de l'Enigmail... desar contrasenyaGràcies per les idees. la versió «curses» no m'ha funcionat amb
Enigmail; símplement no apareix cap pregunta i Enigmail diu que la cosa
ha fallat.

Amb això engego el pinentry a pastar fang:
dpkg-divert --local --rename --add /usr/bin/gpg-agent
Almenys d'aquesta manera és el preguntador de contrasenyes de
l'escriptori el que treballa, i puc copiar i enganxar.

Pel què veig, en el cas de Gnome la contrasenya queda desada.
Encara no llençaré l'Enigmail.

__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.

El 28/10/15 a les 23:42, Alex Muntada ha escrit:
> Narcis Garcia:
> 
>> Qui diantre decideix que siguin uns minuts o no sigui res?!
> 
> $ man gpg-agent
> ...
> 
>  --default-cache-ttl n
>   Set the time a cache entry is valid to n seconds. The default
>   is 600 seconds.
> 
>  --default-cache-ttl-ssh n
>   Set the time a cache entry used for SSH keys is valid to n
>   seconds. The default is 1800 seconds.
> 
>  --max-cache-ttl n
>   Set the maximum time a cache entry is valid to n seconds.
>   After this time a cache entry will be expired even if it
>   has been accessed recently or has been set using
>   gpg-preset-passphrase. The default is 2 hours (7200 seconds).
> 
>  --max-cache-ttl-ssh n
>   Set the maximum time a cache entry used for SSH keys is valid
>   to n seconds. After this time a cache entry will be expired
>   even if it has been accessed recently or has been set using
>   gpg-preset-passphrase. The default is 2 hours (7200 seconds).
> 
> Aquests valors es poden indicar com opcions o bé al fitxer de
> configuració corresponent.
> 
> Salut,
> Alex
> 


Reply to: