[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: arduino per nensHola, complements a arduino.

Normalment els nens tenen curiositat per lo que veuen.
Em fa l'efecte que els nens també tenen curiositat per les aplicacions
mòbils, pels jocs electrònics.

Veig que l'editor de text atom [1] té característiques que fan atractiu la
programació d'aplicacions web (HTML, CSS) (aplicables als mòbils).

Cada cop s'està fent més fàcil i agradable això de les tecnologies web.

Potser pot ser complementable a lo que vols fer. Ja que per
visualitzar les dades de l'arduino o lo que sigui, es podria fer amb
una pàgina web, hi ha tantes cosetes en les que entretindre's...

[1]
https://github.com/atom/atom
http://frontendlabs.io/1758--como-instalar-atom-editor-en-linux-debian-ubuntu
http://blog.atom.io/2015/05/15/new-autocomplete.html
https://atom.io/packages/linter

2015-05-19 20:50 GMT+02:00 Quim Gil <qgil@spiral.wiki>:
> On 05/19/2015 08:19 PM, Xavi Llistes wrote:
>>
>> Hola a tots,
>> conec molt superficialment arduino i el seva programació però estic
>> interessat en endisar-m'hi una mica. Encara no he fet cap recerca exhaustiva
>> i volia saber si algú de vosaltres coneix el tema em donés la seva opinió i
>> informació de llocs.
>>
>> Concretament, m'agradaria saber si existeix algun programari (per debian)
>> usable per nens per "jugar" amb arduino i complements. A l'estil "LEGO".
>
>
> S4A (Scratch for Arduino) és un projecte català en aquesta línia, i compleix
> amb els teus requisits.
>
> http://s4a.cat/
>
> Jo he provat Scratch amb els meus vailets i el van entendre ràpidament. És
> una bona eina. El que no he provat és S4A específicament, però sembla que té
> una bona implantació.
>
> --
> Quim Gil
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 555B85D8.3010809@spiral.wiki">https://lists.debian.org/[🔎] 555B85D8.3010809@spiral.wiki
>


Reply to: