[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jessie 8 per haters de systemdHola,

2015-05- 8, 15:14 (+0200); Pedro escriu:
> 
> quan acabi la instal·lació, estareu arrencant amb sysvinit. Perfecte!

Sí, però que arrenqui amb el sysvinit no vol dir que t'hagis desempallegat
del systemd!  Hi ha el paquet systemd que si l'instal·les crea tot de
processos com systemd-logind, systemd-hostnamed i probablement altres.

Problema: si desinstal·les systemd aleshores necessites el consolekit, que
actualment és un projecte abandonat.


Reply to: