[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: una de paranoies...>  Personalment, en aquests moments, m'importa poc. Si no aconsegueixo
> feina aviat i/o no em faig famós per casualitat, no importo a ningú i,
> en conseqüència, és difícil que la NSA o la propia Hisenda es preocupin
> per mi.

vols dir que:
diners = poder?

part de realitat,

però encara que no tinguis diners, si t'organitzes generes poder, és a
dir també és un perill,
l'acostumen a generalitzar en "terrorisme" o "terrorisme organitzat"

és a dir, que encara que no tinguis diners, també els importes, si ets
part d'una organització que pren poder


Reply to: