[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mails del popularity-contest



Ernest Adrogué:

> però segueix enviant mails, que m'arriben rebotats a la bústia de l'usuari
> root (el servidor SMTP està configurat per no acceptar correu extern excepte
> si el remitent és un usuari "real" amb directori personal).

No el tinc instal·lat però mirant el codi del paquet he vist que
al crontab del popcon s'envia el correu si MAILTO està definit i
prèviament ha fallat l'enviament a les adreces que hi ha al
SUBMITURLS.

Si comentes el MAILTO hauria de deixar d'enviar correus però si
ho està fent és perquè falla l'enviament per HTTP. T'ho hauries
de mirar als logs.

Salut,
Alex


Reply to: