[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mails del popularity-contestHola,

en el fitxer de configuració tinc

USEHTTP="yes"

però segueix enviant mails, que m'arriben rebotats a la bústia de l'usuari
root (el servidor SMTP està configurat per no acceptar correu extern excepte
si el remitent és un usuari "real" amb directori personal).

Sabeu com fer-ho per que el popularity contest utilitzi el sistema HTTP i
deixi d'enviar mails?


Reply to: