[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Copies de seguretat d'un servidor a un altre...A Dijous, 6 de març de 2014, Joan Cervan i Andreu va escriure:
> Hola,
> 
> Us volia demanar quin sistema em recomanarieu davant de la següent
> casuística:
> 
> Tinc un servidor (debian) a on es fan còpies de seguretat (via la
> utilitat del mateix ispconfig). Es fan dos fitxers, per la bbdd i pels
> fitxers.
> 
> Hauria de fer-ne una còpia, també, a un altre servidor...
> 
> Tot això s'ha de fer de manera segura.
> 
> Se m'acut simplement usar rsync (imagino que es pot de manera segura).
> 
> Teniu alguna recomanació?

dirvish
> Fins ara,
> 
> -- 
> 
> Joan Cervan i Andreu
> www.calbasi.net ~ Desenvolupament web
> 
> 


-- 
--
Linux User 152692
Catalonia

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: